همایش های جاری
اولین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان
23 تا 24 آبان ماه 1398


نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان و نوجوانان ایران
30 بهمن ماه تا 02 اسفند ماه 1398
تماس با ما
ایران، هرمزگان، بندرعباس، بلوار شهید چمران،دانشگاه علوم پزشکی
تلفن:076-33333280
كدپستی: 7916613885
پست الکترونیک: mail@hums.ac.ir
جدیدترین همایش های کشور
درباره ما
تاريخچه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

سابقه فعالیت های آموزشی این دانشگاه به تاسیس مجموعه آموزشی و پژوهشی هرمزگان در سال 1362 توسط سازمان منطقه ای بهداری استان هرمزگان باز می گردد. این مجموعه با مجوز شماره 7493 مورخ 9/11/65 وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام یافت.
از سوی دیگر، دانشکده پزشکی بندرعباس نیز در تاریخ 1/12/1365 بنا بر مجوز تصویب شده در دومین جلسه (30/9/1365) شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین در نتیجه تلاش و زحمات بی وقفه مقامات وقت استان تاسیس گردید.
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در اقدام بعدی خود در جلسه چهاردهم به تاریخ 12/7/1366 با درخواست شماره 1655 مورخ 6/7/1366 دانشکده پزشکی بندرعباس مبنی بر تقاضای اطلاق عنوان دانشگاه به این دانشکده موافقت بعمل آورد و دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس تشکیل گردید.
در جلسه هیجدهم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 25/2/1367 مقرر گردید دانشگاههای علوم پزشکی هر استان به نام همان استان نامگذاری شوند. و نهایتا اینکه در اجرای مصوبه شماره 7447/د ش مورخ 14/12/72 شورای عالی اداری کشور مبنی بر ادغام سازمان منطقه بهداشت و درمان در دانشگاه های علوم پزشکی و تشکیل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ، سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در یکدیگر انجام گردیدند و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان تشکیل گردید.
 

سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
5 الی 7 دی ماه 1397

محورهای همایش : 
اپیدمیولوژی و الگوی مصرف دخانیات                                                           
دخانیات از دیدگاه اسلام
روشهای پیشگیری، مصرف و ترک دخانیات
دخانیات و سلامت روان
دخانیات و بیماری های قلبی و ریوی
دخانیات و اقتصاد
دخانیات و عوامل اجتماعی و فرهنگی