تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی ، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه اول، مرکز تحقیقات قلب و عروق
تلفن: 07633337379
فکس :  07633337192
کد پستی : 7919915519