کارگاه های همایش

صفحه اصلی > کارگاه های همایش

بسمه تعالی

کارگاه ترک دخانیات و مصاحبه انگیزشی

6/10/ 97 صبح (11:30-8)

ویژه پزشکان عمومی  و روانشناسان

زمان

عناوین

ارایه کننده

تخصص

8:30- 8

مقدمه ،تاریخچه ، همه گیر شناسی دخانیات، فارماکولوژی

دکتر سید حمزه صدیق

 

استادیار- متخصص اعصاب و روان

9- 8:30

درمان های دارویی

دکتر علی مسعودی فر

استادیار- متخصص اعصاب و روان

9:30- 9

درمان های جایگزین نیکوتین 

دکتر عطیه  گلبن

استادیار-متخصص اعصاب و روان

10- 9:30

استراحت و پذیرایی

 

 

10:30- 10

کلیات مصاحبه انگیزشی

دکتر فرح مویدی

استادیار-متخصص اعصاب و روان

11- 10:30

اصول مصاحبه انگیزشی

دکتر مجتبی بیوسه

استادیار-متخصص اعصاب و روان

11:30- 11

پیشگیری از عود- کاهش آسیب

دکتر ماهان مازیار

استادیار- متخصص اعصاب و روان

 

 
 


هزینه ثبت نام:
40000 تومان

 

ظرفیت کارگاه: 30 نفر

 

مهلت ثبت نام: 97/10/1