ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

 

  رئیس همایشدکترسید حسین داودی
 
دبیر علمی همایش : دکتر حسین فرشیدی
 دبیر اجرائی همایش دکتر مجید سرنی زاده


اعضاء  کمیته راهبردی                

دکتر سید حسین داودی، رئیس دانشگاه، دکترای تغذیه، دانشیار
 دکتر تیمور آقاملایی معاون تحقیقات و فناوری، دکترای آموزش بهداشت، استاد 
دکترعبدالعظیم نجاتی زاده، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه، دکترای ژنتیک، دانشیار

دکتر کاووس دیندارلو، معاون بهداشتی دانشگاه، دکترای بهداشت محیط، دانشیا

 دکتر حسین منتظر قائم ، معاون آموزشی دانشگاه، فوق تخصص جراحی قلب و عروق، دانشیار
 
دکتر عبدالله غریب زاده، معاون درمان دانشگاه، متخصص قلب و عروق، استادیار
 
دکتر مجید سرنی زاده، دبیر اجرایی همایش 

 

 دکتر حسین فرشیدی، دبیر علمی همایش، متخصص قلب و عروق، دانشیار
 
دکترغلامعلی جاودان، معاون غذا و دارو، دکترای تغذیه، دانشیار
 
دکتر سعید کاشانی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، متخصص بیهوشی، دانشیار


    


اعضاء  کمیته علمی همایش
   
دکتر حسین فرشیدی، متخصص قلب و عروق، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر وحید دهستانی، فوق تخصص ریه، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر کامران قاسمی، فوق تخصص قلب و عروق، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر مرضیه نیک پرور، متخصص قلب و عروق، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر حمیدرضا سامی مقام، فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر مینو رجایی، متخصص زنان و زایمان،  استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر پریوش داوودیان، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی   هرمزگان
   
دکتر فرح مویدی، متخصص روانپزشکی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر زهرا حسینی، دکترای آموزش بهداشت – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  
دکتر صدیقه عابدینی،  دکترای آموزش بهداشت، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر هادی اسحقی ثانی، متخصص طب کار، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر سید حمزه صدیق، متخصص روانپزشکی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
دکتر صغری فلاحی دکترای ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

دکتر مجتبی خادمی ، متخصص داخلی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر شهرام زارع، دکترای آمار زیستی، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر مهدی حسنی آزاد، متخصص عفونی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر عبدالمجید ناظمی، متخصص کودکان، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر حسین منتظر قائم،فوق تخصص جراحی قلب، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   
دکتر حسین ملک افضلی، دکترای آمار حیاتی، استاد
   
دکتر محمدرضا مسجدی، فوق تخصص ریه، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
   
دکتر نرگس بیرقی،  متخصص روانپزشکی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
   
دکتر غلامرضا حیدری، دکتراي اپيدميولوژي، رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
   
دکتر جواد کجوری، متخصص قلب و عروق، استاد،  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
   
دکتر علیرضا خسروی، متخصص قلب و عروق، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
   
دکتر محمود محمد زاده شبستری، متخصص قلب و عروق، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
   
دکتر ناصر اصلان آبادی، متخصص قلب و عروق، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
   
دکتر احمدرضا عصاره، متخصص قلب و عروق، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
   
دکتر عبدالعلی رخشانی، متخصص قلب و عروق، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
   
دکتر محمد معصومی، متخصص قلب و عروق، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
   
دکتر بهشاد نقش تبریزی، متخصص قلب و عروق، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
   
دکتر محمدرضا سعیدی، متخصص قلب و عروق، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
   
دکتر حمیدرضا جوادی، متخصص قلب و عروق، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 اعضاء کمیته اجرائی همایش
    
دکتر موسی سلیمانی
    
دکتر مهدی زارع
    
دکتر لاله حسنی
    
دکتر نادر عالیشان
    
دکتر شهرام زارع
    
خانم معظمه ایزدی
    
دکتر فاطمه نوروزیان
    
دکتر حسام الدین کمال زاده
    
دکتر نسرین داوری
   
خانم سارا نیک صالحی
   
خانم ناهید سلطانی
   
خانم صغری محمودی
   
خانم شهین نامدار
   
خانم راشل قاسمی
   
خانم ناهید ناخدایی
   
خانم کبری کهنوجی
   
خانم رقیه عزتی
    خانم دکتر معصومه لطیفی
    خانم الهه خسروی
    خانم وحیده نمردی
    خانم غزاله کاوه
    خانم مریم عابدینی
    خانم طاهره دهقانی
    خانم فاطمه قاسمی
   
خانم اقلیما توکلی
   
دکتر رضا ترامشلو
   
خانم گیلدانا مویدی
   
خانم نرگس ذاکری
   خانم رقیه شهبازی
   خانم نرجس اکبریان